Anja har udviklet sit eget anerkendte MusOp-koncept, som er afprøvet gennem flere udviklingsprojekter,
kommunale opkvalificeringsforløb, kurser og meget meget mere.

I
NKLUSION KRÆVER TILFØRSEL AF RESSOURCER MED NYE TILGANGE OG METODER
MUSIKFÆLLESSKABET HAR EN UNIK EVNE TIL AT RUMME ALLE BØRN - DE ALMINDELIGE.......OG DE SÆRLIGE ! 


Her et lille uddrag af "anmeldelser" fra Tigerspringskursus, B&U Århus Kommune, Højbjerg dagtilbud, 
AMU-dage med Dagplejere, kursus VIA Campus Horsens : 

 • Jeg synes at Anja var super!
 •  Meget inspirerende og levende undervisning!
 •  Jeg blev virkelig inspireret....og fik mine tanker og fantasi i gang.
 •  Der var meget jeg kunne bruge til hverdag, "enkelt" og "let" - dejligt!
 •  Tænkte at det skulle jeg prøve - se at komme i gang!
 •  Føltes som et kærligt spark bagi!
 •  Godt at Anja kobler teori og fortæller hvad der stimuleres ved de forskellige lege!
 • Jeg reflekterede meget over de forskellige måder at gribe det an på - og hvor simpelt det kan være (en spand, gaffa og en avis)!
 • Du er hvad du skriver!
 • Super oplevelse - tænk at det ku` lyde så godt!     
 • Fantastisk dag! - Hvorfor har vi ikke flere dage med dig?
 • Godt med teori og læsning efter vi har mærket det!
 • Det har givet mig mod på at komme i gang!
 • Surt at ikke alle dagplejere får dig

Anja har altid brændt for det musikpædagogiske område, hvor hun som Master i børnemusik, pædagogisk leder,  underviser og musikkonsulent - har arbejdet og udviklet  musikalsk i både børne- og voksenhøjde i mange år. 

Hun har specialiseret sig i pædagogikken i musikken, gennem flere udviklingsprojekter og sit eget MusOp, hvor hun har udviklet nye formler for opkvalificering og videndelig.

Temaer som videndeling, kommunikation, anerkendelse, lærerplaner og almenpædagogik kobles - og skaber måske nye veje, som giver mulighed for at udvikle og synliggøre medarbejder- og institutionskulturen.

Anja arbejder I både voksen- og børnehøjde og er som få, stærk fagligt forankret i både musik- og almenpædagogisk teori og praksis.

HER FOKUS I ANJAs MusOp-FORLØB

 - MUSIKPÆDAGOGIK OG -DIDAKTIK

 - MASSER AF IDÉER OG NYE MATERIALER

 - INKLUSION OG FORÆLDREINDDRAGELSE

 - RYTME/TROMME BEGYNDERUNDERVISNING

 - MUSIK OG LÆRERPLANERNE

 - ANERKENDELSE I MUSIKALSKE/PÆDAGOGISKE AKTIVITETER            

 - SPROGSTIMULERING GENNEM MUSIKKEN

 - MUSIK & MINDFULNESS I BØRNEHØJDE

 - FÅ GANG I BEGYNDERGUITAREN 

 -  PLANLÆGNING, AFPRØVNING OG DOKUMENTATION

MÅLGRUPPE:

ALLE MEDARBEJDERE I DAGTILBUDDET – SOM HAR LYST OG MOD TIL AT BLIVE UDFORDRET I MUSIKKEN VERDEN.

MIT MÅL I MUSOPFORLØBET

AT MEDARBEJDERNE FÅR KENDSKAB TIL MUSIKKENS BETYDNING FOR BARNETS UDVIKLING 

KAN MEDVIRKE TIL AT STIMULERE OG STYRKE BØRNS FORNEMMELSE AF KROPPEN SET I ET MUSISK PERSPEKTIV.

KAN ARBEJDE PÅ AT SKABE ET PÆDAGOGISK MILJØ, SOM GIVER BØRNENE DE BEDSTE BETINGELSER ,  FOR AT UDFOLDE SIG MUSIKALSK. GENNEM TEORI OG PRAKSIS/KONKRETE ØVELSER MV. 

AT BLIVE I STAND TIL AT IVÆRKSÆTTE MUSIKALSKE AKTIVITETER OG SKABE RAMMER, HVOR MUSIKKEN KAN FORANKRES OG  IMPLEMENTERES I ET INKLUSIONS- OG DANNELSESPERSPEKTIV I DAGLIGDAGEN.